Språk på Tahiti

Det talas en stor mängd olika språk runt om i Franska Polynesien. I Franska Polynesien pratar man huvudsakligen franska men även tahitiska med marquesiska, tuamotiska och australspråken som alla tillhör den polynesiska språkgruppen. De mest kända polynesiska språken är tonganska, samoanska, tahitiska, maori och hawaiiska. Det enda språket inom den polynesiska språkgruppen som haft ett självständigt skriftsystem är rapanui, det språk som talas på Påskön, de andra använder sig av vanliga latinska bokstäver. Idag liknar de polynesiska språken mer än vad de en gång gjort. Till exempel är ordet för ”hus” fale på tonganska och samoanska, biljettpris på hawaiianska är hale och vale på fijianska. Utan att ha hört den andres språk säger Cook öbor att de kan förstå så mycket som 60 % av tahitiska, tonganska och samoanska.

Tahitiska som även är kallat för Maohi, språket har vädligt många dialekter med bland annat tuamotiska, puamotiska, marquesiska, mangareviska från Gambier Arkipelagen. Några få ord från det tahitiska ordförrådet har lyckats ta sig in i det engelska språket. Två kända exempel är ordet ”tattoo” från det tahitiska ordet ”tatau” och ”taboo” från det tahitiska ”tabu”. Tahitiskan har använt en betydligt större mängd engelska och franska ord. Det tahitiska språket är vädligt grammatiskt enkelt, det finns inga genus, inga konjunktioner, hjälp verb och pluralformerna är bestämda med artikeln: engleskans ”the” är ”te” i singular och ”te mau” i plural. Dåtid, nutid och framtid är uttryckta med prefix och suffix med verbet. Ett ord kan vara både ett verb, adjektiv, eller substantiv beroende på sammanhanget. Till exempel så kan ”inu” betyda ”att dricka”, ”en dricka” eller ”drickbar” beroende på meningen som ordet är med i.
Franska talas tillsammans med tahitiska i Franska Polynesien, trots det talas engelska av nästan alla som arbetar på hotell, restauranger och övriga turistfaciliteter. Men tar du dig ut på de mindre öarna som är mindre besökta så kan du förvänta dig att färre pratar de västerländska språken och fler av de tahitiska dialekterna.

Språkforskare har lyckats spåra öbornas språk till dagens Taiwan. De tillhör den austronesiska familjen av språk som talas på Madagaskar, Påskön och längs Sydamerikas kust. Ingen annan grupp av gamla språk har spridit sig till en så stor del av jordens yta.

Innan européerna anlände till söderhavet användes inget skriftspråk. Polynesiska språk skrevs inte förrän Peter Heywood nedtecknade ett tahitiskt ordförråd med latinska bokstäver i väntan på rättegång för hans deltagande i myteriet på Bounty (han dömdes men benådades).

www.soderhavsresor.se
Fiskeresan till Cooköarna med enastående tropiskt fiske efter bonefish och giant...
www.soderhavsresor.se
Denna förstklassiga drömresa till Bora Bora med extra guldkant är resan för er som...
©2024 Res till Tahiti